0
Kurv: 0,00 DKK
Indtast din søgning
 
 • Positiv medvirken i DR1 "Kontant"
 • Danmarks stærkeste og bedste kvalitet
 • Himex er afgjort førende på området
Vilkår og persondatapolitik

Salgs- og leveringsbetingelser


Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Himex.dk Skovsholm 1, 6470 Sydals Tlf. 74422070. CVR nr. 277746799 netbutik: himex.dk, e-mail info@himex.dk, såfremt der ikke er andre skriftlige aftaler mellem køber og Himex.dk der uomtvisteligt har til hensigt at fravige disse bestemmelser eller dersom bestemmelserne i øvrigt måtte stride mod beskyttelsespræceptive regler for forbrugere.


1. Leverancens omfang
På nærværende betingelser erhverver køber de(n) vare(r), som er beskrevet på forsiden af denne faktura eller i ordrebekræftelsen, hvis varen er købt via nettet


2. Dokumentation og vejledning
Med leverancen kan følge produktbeskrivelser og brugervejledninger, i det omfang dette måtte være udarbejdet og er nødvendigt for produktet. Måtte køber herudover ønske yderligere rådgivning fra Himex.dk ´s  side, er denne udelukkende af vejledende art, under skyldig hensyntagen til gældende dansk lovgivning for eventuelt ansvar forbundet hermed.


3. Leveringstidspunkt og transport
Forsendelse af varer sker med selvstændig fragtfører (Post Danmark eller GLS). Eventuelt oplyst leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges. Køber er berettiget til på ethvert tidspunkt at hæve aftalen om levering af de(n) pågældende vare(r) inden levering har fundet sted, der skal dog gives et påkrav om levering til os forinden.
Fragt prisen er 19 kr. på webshoppen. Dog gælder dette ikke indsendte eller indleveret batterier, som sendes retur til kunden.  Prisen på retur batterier er 110 kr. Levering kun til Danmark. 4. Risikoen for varerne
Risikoen for de bestilte varer overgår til køber ved modtagelsen af pakken eller ved afhentning på udleveringstidspunktet.


5. Reklamationspligt over mangelfuld eller fejlagtig levering
Hvis leverancen ikke er i overensstemmelse med den medfølgende faktura, bør køber reklamerer hurtigst muligt og altid indenfor rimelig tid.


6. Reklamationspligt ved fejl og mangler
Når du handler på Himex.dk har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret.
Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.


2 års reklamationsret i henhold til Købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse.
 
Vedligeholdelsesvejledning skal overholdes korrekt for gældende reklamationsret. 2 års reklamationsret dækker fabrikationsfejl. Reklamationsretten dækker ikke fej eller skader - direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Ligeledes dækker reklamationsretten ikke almen slitage.

For at påberåbe at varer lider af fejl eller mangler, skal køber anmelde fejlen eller manglen til Himex.dk indenfor rimelig tid, efter fejlen er opdaget. Køber skal angive og på forlangende vise, hvori fejlen eller manglen består. Himex.dk har kun ansvaret for fejl, som påpeges inden to år fra leveringstidspunktet.

I forbindelse med reklamation formodes fejl indtil 6 måneder efter levering, at have været til stede på leveringstidspunktet, med mindre Himex.dk kan sandsynliggøre andet, og hvis der i øvrigt ikke foreligger omstændigheder, der tyder på, at kunden har tabt varen eller på anden måde selv været skyld i fejlen, eller med mindre der er tale om en vare med en forventet levetid på under 6 måneder.

Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.
Varen sendes til: Himex, Skovsholm 1, 6470 Sydals

Når du returnerer varen, bedes du oplyse hvad problemet er så detaljeret som muligt.

Husk at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

7. Himex.dk´s mangelansvar
Det skal særligt præciseres, at hvis køberen vælger at kræve ophævelse af købet eller afslag i prisen, kan Himex.dk nægte dette og i stedet tilbyde afhjælpning eller ombytning, såfremt kravet er uforholdsmæssigt.

Såfremt køber ophæver aftalen som følge af forsinkelse eller væsentlige mangler ved det leverede, er denne berettiget til at kræve sit tab erstattet efter dansk rets almindelige regler, jf. dog pkt. 8.

8. Ansvarsbegrænsning
Himex.dk påtager sig ansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven.


9. Produktansvar
Himex.dk er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven.


10. Pris og betaling
Vi udfører ligeledes elektronisk fakturering, til offentlige virksomheder og institutioner uden gebyr


Du kan betale med Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Debit og Mobilepay. Beløbet trækkes først på dit kort når varen afsendes.

Betaling med Viabill:
Ved køb med ViaBill vil du først modtage dine varer. Herefter skal du betale din
månedsydelse den 20. i hver måned.
Betaler du ikke til tiden, vil der blive pålagt et gebyr på kr. 39,-.
Hvis du fortryder dit køb, ophører aftalen om betaling hos ViaBill.
ViaBill finansierer køb for op til 2.000 kr.
Beløb over 2.000 kr. finansieres i samarbejde med SparXpress. 
Læs mere her: www.viabill.com/kredit  


11. Fortrydelsesret


Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. 
 
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare. Hvis du har bestilt flere forskellige varer i én ordre, men de leveres enkeltvist, løber fristen fra den dag, hvor du modtager den sidste vare.

Fristen indebærer, at du har 14 dage fra modtagelsen til at give os besked om, at du vil fortryde dit køb. Du kan sende en mail til (indsæt mailadresse) eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i handelsbetingelserne.
Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give os besked.

Fortrydelse af en del af købet
Hvis du har købt flere varer hos os, har du mulighed for at sende én eller flere varer retur, selvom de er købt i én ordre.
Bemærk, at du ikke får fragtomkostningerne retur, hvis du fortryder en del af dit køb.

Returnering
Når du har givet os besked om, at du vil fortryde dit køb, har du 14 dage til at sende varen tilbage til os.
Du skal selv betale for at pakken returneres, og det er dig, der hæfter, hvis der opstår en skade under transporten.
 
Visse varer kan ikke returneres med normal post. Dette gælder for: (indsæt varetyper). 
Udgifterne til returnering af disse varer forventes højst at koste: (indsæt beløb).


Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb.

Varens stand, når du sender den retur
Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at du har brugt den på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage.

Vi anbefaler, at du sender varen retur i den originale emballage.
Hvis den originale emballage mangler, kan det muligvis medføre en værdiforringelse af varen.


Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.
Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.Fortrydelsesret i forbindelse med renovering batteri:
Fortrydelsesfristen på 14 dage løber fra den dag, aftalen blev indgået. Hvis du ønsker at få ydelsen leveret før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.
I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret. Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på.
Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret. Rimelige omkostninger forbundet dermed vil løbe op på 995 kr. som dækker den udførte del af arbejdet, materialer, og arbejdstid.
Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved mail på info@himex.dk . I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.  Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende den til os. Den finder du medsendt din ordrebekræftelse og nederst i dette dokument.


Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:
Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret.Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve de rimelige omkostninger, for det arbejde, der allerede er leveret.
Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.


Vores adresse er:  Himex.dk, Skovsholm 1, 6470 Sydals
Omkostninger ved returnering påhviler køber.

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen.
Bemærk !   Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

13. Registrering af oplysninger
Når der bestilles varer på Himex.dk's hjemmeside, registreres de oplysninger, køber har afgivet. Disse oplysninger anvendes således:

Standardinformationer (påkrævede oplysninger)
Adresseinformation: Bruges til forsendelses formål i forbindelse med bestilling af varer.
Telefonnummer/e-mail: Bruges til at kontakte køber i forbindelse med behandling af ordrer.
Kortinformation: Bruges til gennemførelse af betalingstransaktioner.
Yderligere informationer (frivillige oplysninger)
Mobiltelefon/telefax: Giver Himex.dk yderligere mulighed for at kontakte køber i forbindelse med behandling af ordrer.

Himex.dk som er dataansvarlig, videregiver ikke personlige informationer til tredjepart i nogen henseender, dog undtaget koncernforbundne selskaber. De data, som køber opgiver, når der sker oprettelse som kunde, betragtes som fortrolige og videregives under ingen omstændigheder.

Himex.dk sender ikke uopfordrede e-mails ud over hvad der fremgår af ovenstående. Nyhedsbreve m.v. vil således alene blive fremsendt til køber, såfremt der sker tilmelding til denne service på vores hjemmeside. Køber kan til enhver tid fravælge modtagelse af reklamer. Det vil fremgå af nyhedsbrevet, hvorledes dette kan ske.
Når du køber Himex.dk registreres din IP-adresse og købstidspunktet. Disse oplysninger benyttes alene ved efterforskning af svindel med eksempelvis betalingskort.
Alle aktiviteter hos Himex.dk registreres automatisk, og bruges kun til anonyme statistiske formål (antal besøgene, hits mm.)
Har du købt en vare hos Himex.dk har vi ifølge regnskabsloven pligt til at opbevare disse informationer i minimum 5 år. Som registreret har du altid mulighed for indsigt og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.
Persondata opbevares og transmitteres ikke i krypteret form.
Konkurrencer
Du kan også deltage i konkurrencer uden at tilmelde dig nyhedsbrevet. Send i stedet dit svar til info@himex.dkKlageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@himex.dk  Att. reklamation. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk

Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 
 
 
Handelsbetingelserne er senest opdateret 13.09.2019 
klik på linket Standartfortrydelsesformular print denne og returner sammen med din vare/varer
 
Standardfortrydelsesformular
(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
 
 
 
 
 
Til:
Himex.dk
Skovsholm 1
6470 Sydals
E-mail: info@himex.dk

 
Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:
 
______________________________________________________________________________________
 
 
 
Bestilt den: _______________________________     Modtaget den: _______________________________
 
 
 
Forbrugerens navn: ______________________________________________________________________
 
 
 
Forbrugerens adresse:  ___________________________________________________________________
 
 
 
Forbrugerens underskrift: _________________________________________      Dato: _________________
(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
 1. hos Himex.dk


  Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Himex.dk
  Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.
  Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.
  Oplysninger vi indsamler 
  Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.
  Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.
  Himex.dk  indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende: 
  - Besøger vores hjemmeside
  - Gennemfører et køb af vores produkter
  - Opretter en kundekonto
  - Tilmelder dig vores nyhedsbrev
  - Anmelder vores hjemmeside
  - Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback
   
  Den dataansvarlige
  Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på Himex.dk er Himex, Skovsholm 1 – 6470 Sydals 
  Behandlingsgrundlag og formål
  Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.
   
  Når du betaler for dit produkt, indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale.    Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.
   
  Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside.
   
  Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 12 år efter, at du har modtaget din vare.  
   
  Andre modtagere af personoplysninger
   
  Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande. 
   
  Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til vores fragtfirma, pt. GLS; DAO og Post Nord med henblik på levering af dine indkøb. 
   
  Hvis du vælger at anmelde vores hjemmeside, vil dit navn og din e-mailadresse blive overført til anmeldelsessiden Himex.dk
   
  Vi har vores webshop og betalingssystem gennem DanDomain A/S, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i DanDomains datacentre.   
   
  Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.
   
  Dine rettigheder
  Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  · At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata · At få slettet persondata
  Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.
  Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse info@himex.dk med overskrift: Personoplysninger
Persondatapolitik hos Himex.dk


Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Himex.dk
Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.
Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.
Oplysninger vi indsamler 
Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.
Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.
Himex.dk  indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende: 
- Besøger vores hjemmeside
- Gennemfører et køb af vores produkter
- Opretter en kundekonto
- Tilmelder dig vores nyhedsbrev
- Anmelder vores hjemmeside
- Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback
 
Den dataansvarlige
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på Himex.dk er Himex, Skovsholm 1 – 6470 Sydals 
Behandlingsgrundlag og formål
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.
 
Når du betaler for dit produkt indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale.    Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.
 
Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside.
 
Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 12 år efter, at du har modtaget din vare.  
 
Andre modtagere af personoplysninger
 
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande. 
 
Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til vores fragtfirma, pt. GLS; DAO og Post Nord med henblik på levering af dine indkøb. 
 
Hvis du vælger at anmelde vores hjemmeside, vil dit navn og din e-mailadresse blive overført til anmeldelsessiden Himex.dk
 
Vi har vores webshop og betalingssystem gennem DanDomain A/S, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i DanDomains datacentre.   
 
Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.
 
Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
 At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata  At få slettet persondata
Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse info@himex.dk med overskrift: Personoplysninger
Copyright @ 2019 - Himex